Neurorevalidatie

Wanneer mensen na een beroerte of ander hersenletsel terug in de thuissituatie komen lopen zij vaak nog tegen problemen aan die in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis niet aan bod zijn gekomen. Door precies in kaart te brengen wat deze problemen nog zijn (dit kan variëren van opstaan uit een stoel tot bijvoorbeeld buiten wandelen) maken we samen met de patiënt een behandelplan om deze problemen op te lossen.