Tarief prehabilitatie

Afhankelijk van de verzekeraar en type verzekering wordt dit (voor een deel) vergoed. Sommige verzekeraars hebben een apart potje voor een beweegprogramma, informeer hierna bij uw verzekeraar. Bent u onvoldoende verzekerd dan bedragen de kosten €33 per training.