Wat is Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD)?

Benigne betekent ‘goedaardig/ongevaarlijk’ en paroxysmale staat voor ‘in aanvallen optredend’. BPPD staat dus voor goedaardige, kortdurende duizeligheidsaanvallen die ontstaan door positieverandering. BPPD komt vaak voor en is over het algemeen goed te behandelen.

Kenmerk van BPPD is draaiduizeligheid (of het ervaren van een draaisensatie) die ontstaat na het maken van een specifieke beweging van het hoofd, zoals omdraaien in bed of omhoog kijken. Hoe sneller het hoofd wordt bewogen, hoe heviger de klachten. De klachten houden gewoonlijk niet langer dan één minuut aan en gaan soms gepaard met misselijkheid en heel soms met braken.

De behandeling van BPPD

Nadat de diagnose BPPD bij u is vastgesteld door de neuroloog of KNO-arts wordt u doorverwezen naar de fysiotherapeut voor verdere behandeling. De behandeling verschilt per type BPPD. Type 1 superior kanaal; type 2 horizontale kanaal; type 3 posterior kanaal. Welke type behandeling voor van u van toepassing is, zal de fysiotherapeut met u bespreken.

In 80 tot 90% van de gevallen komen de klachten vanuit het posterior kanaal. De volgende behandeling is op dit kanaal van toepassing. Mocht er in een van de andere kanalen een probleem zitten, dan zijn de volgende oefeningen niet van toepassing.

De fysiotherapeut zal met u de Epley manoeuvre uitvoeren.