Manuele lymfedrainage

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit water. De manuele lymfedrainage volgens Vodder is een massagevorm, die er op gericht is de waterhuishouding van het lichaam in optimale conditie te houden.  De manuele lymfedrainage is toepasbaar bij zeer veel klachten.

Enkele bekende voorbeelden waarmee u bij onze praktijk terecht kunt zijn:

  • Verschillende zichtbare oedemen (Bijvoorbeeld vocht in uw benen of armen, ten gevolge van een trauma of na een operatieve ingreep)
  • Stressgerelateerde klachten (Bijvoorbeeld hoofdpijn, slapeloosheid, obstipatie)
  • Mmigraine
  • Dystrofie
  • Gewrichtsklachten zoals artrose