Valpreventie

Valongelukken zijn de meest voorkomende oorzaak van verwondingen bij mensen van 65 jaar of ouder. Bijna de helft van alle valongelukken veroorzaakt verwondingen als hersenletsel of botbreuken. Steeds meer mensen hebben zorg nodig nadat ze zijn gevallen. Valpreventie is het verminderen of voorkomen van valongelukken bij ouderen door risicofactoren te behandelen of aan te passen.

Onderdelen van zorg bij valpreventie

De zorg bij valpreventie bestaat uit 3 onderdelen:
1. De valrisicotest: een test om te bepalen of een oudere een hoog valrisico heeft.
2. De valanalyse: een analyse van de oorzaken van het hoge valrisico, bijvoorbeeld:

  • Minder spierkracht en evenwichtsproblemen;
  • Slecht zien;
  • Angst om te vallen;
  • inrichting van de woning of omgeving (gladde vloeren, losliggende tegels of slechte verlichting).

3. Een advies op maat om het valrisico te verkleinen, bijvoorbeeld aanpassen van medicatie, verbeteren van het gezichtsvermogen, aanpassen van de woning en een trainingsprogramma.