Stefanie

stefanie

Mijn naam is Stefanie van Wichen en ik ben sinds 1 mei 2011 werkzaam bij fysiotherapie de Rouw. In 2011 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeute aan de Fontys paramedische hogeschool in Eindhoven.

In 2012 heb ik een cursus neurorevalidatie voor de eerstelijns fysiotherapiepraktijk gevolgd. Wanneer mensen  na een beroerte of ander hersenletsel weer in de thuissituatie terecht komen lopen zij vaak toch nog tegen problemen aan die in het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis niet aan bod zin gekomen. Naar aanleiding van deze problemen stel ik samen met de patiënt en eventuele partner of familie behandeldoelen, zodat ik een passend behandelplan kan maken.

Tevens heb ik mij gespecialiseerd in Oedeemtherapie, door middel van de opleiding manuele lymfdrainage ad modum Vodder, in 2012/2013. De manuele lymfdrainage is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapie vormen. Sinds 2014 kunt u bij mij ook terecht voor het aanmeten van Therapeutisch elastische kousen en thoraxbandages.

Ik maak ook gebruik van het Medical Taping Concept, een tape-methode waarmee het lichaamseigen herstelproces van de patiënt wordt geoptimaliseerd.  In 2009 heb ik hier een cursus voor gevolgd.

In 2015 ben ik gestart met de opleiding Echografie. Door middel van Echografie kunnen zowel het diagnostisch proces als het behandelproces nog meer geoptimaliseerd worden. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het opsporen van kalk of een slijmbeursontseking in uw schouder, of het monitoren van een scheurtje in een spier of pees. Deze heb ik begin december 2016 afgerond.